Leerlingentoneel 1977-1979


1977 De Wiskunstenaars of 't Gevluchte Juffertje

Tekst: Pieter Langendijk (1715). Spel: Huug van Duijn, Margriet van Egmond, Jan van Herwaarden, Pieter van Herwaarden, Maurits Huigsloot, Jan Mokkenstorm, Yvonne Nasveld, Corinne Scheltens, Jan Schutte, Erik Sprong, Eduard Verhagen. Speeldata: woensdag 23 en donderdag 24 februari 1977. Locatie: aula Visser 't Hooft Lyceum Leiden.

lltoneel77.jpg

Het begin van een traditie van een jaarlijkse voorstelling op het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden die tot op de dag van vandaag voortduurt. Een klucht in Frans-klassicistische stijl, gespeeld in de oorspronkelijke achttiende-eeuwse taal en met een uitbundige kostumering van atelier Hoppezak uit Leiden. Tafels, stoelen en schilderijen werden weggesleept uit de huiskamers van opa's, oma's, ooms en tantes, maar vooral uit het souterrain van de hospita van de regisseur. Leidsch Dagblad: '...een niet onverdienstelijke interpretatie...'. Leidse Courant: 'Deze eerste productie op het Visser 't Hooft sinds enige jaren bleef nog op veilige, traditionele grond.'


1978 Reinaert de Vos

Tekst: Paul de Mont (1925), op basis van het middeleeuwse dierenepos. Spel: Guda Achterberg, Ray Akerboom, Margriet van Egmond, Pieter van Herwaarden, Karel van Herwaarden, Ariëtte van Hespen, Camiel Jonk, Henk Kern, Thea de Kluyver, Peter van der Mey, Anneke Mioulet, Jan Mokkenstorm, Jos Nijhof, Otto Pool, Jan Sierat, Ineke Stolk, Eduard Verhagen.Speeldata: woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 maart 1978. Locatie: aula Visser 't Hooft Lyceum Leiden.

lltoneel78.jpg

Een behoorlijke vooruitgang ten opzichte van het eerste jaar, een abstracte vormgeving, een beter gestroomlijnde mise-en-scène en spelers die qua beweging en tekstbehandeling behoorlijk uit de voeten konden. Geen spel met maskers en vierpotige kostuums; de personages kregen door subtiele accenten in kleding en grime dierlijke trekken. De regisseur speelde zelf mee in een klein rolletje als koster. Ook in latere producties nam hij vaak de kleinste rol voor zijn rekening, reden waarom sommigen hem 'de kleine Hitchcock' gingen noemen. Leidsch Dagblad: '...rolvast gespeeld...'. Leidse Courant: 'Fraaie passages, overdrijvingen, uitwijdingen boden vaak gelegenheid tot flink uithalen.'


1979 De spooktrein / The ghost train

Tekst: Arnold Ridley (1923). vertaling: J.C. van der Horst. Spel: Guda Achterberg, Ray Akerboom, Margriet van Egmond, Karel van Herwaarden, Ariëtte van Hespen, Peter van der Mey, Jan Mokkenstorm, Jos Nijhof, Lidy-Marie Ouwehand, Jan Sierat, Eduard Verhagen. Speeldata: woensdag 28 februari, donderdag 1 en vrijdag 2 maart 1979. Locatie: aula Visser 't Hooft Lyceum Leiden.

lltoneel79.jpg

In die jaren was The ghost train een geliefde thriller op het repertoire van menig amateurgezelschap. Plaats: een wachtkamer van een klein station aan de South Cornwall Joint Railway. Tijd: laat in de avond. Personages: helden en boeven met namen als Richard Winthrop en Julia Price. Regisseur en spelers haalden alles uit de kast om het zo spannend mogelijk te maken. De technische middelen waren beperkt, maar rookbommetjes, zaklantaarns en cameraflitsers misten hun uitwerking niet. De acteurs die al een paar jaar meedraaiden, waren duidelijk gegroeid in het uitbuiten van hun persoonlijke spelkwaliteiten. Leidsch Dagblad: 'Resumerend: een verdienstelijke voorstelling op aanvaardbaar amateurniveau.' Leidse Courant: 'Men kent zijn plaats, zijn rol en zijn functie. Men houdt zich aan de regie zonder dat deze een voor de toeschouwer al te zichtbaar harnas wordt.'