Regie leerlingentoneel


lltoneel_icoon.jpg

In de beginjaren van zijn loopbaan in het onderwijs regisseerde Jos Nijhof vijftien jaar lang het leerlingentoneel aan het Visser 't Hooft Lyceum. Van 1977 tot 1991 maakt hij met leerlingen ieder jaar, in februari of maart, een productie van en voor leerlingen. Gaandeweg trokken de voorstellingen ook steeds meer bezoekers van buitenaf. De twee dagbladen die Leiden toen nog kende, het Leidsch Dagblad en de Leidse Courant, lieten zich steevast vertegenwoordigen door een recensent. En vrijwel altijd waren de reacties van zowel pers als publiek enthousiast.