De Kale Zangeres 1995

"Fris en vol vuur"

In november 1994, bij het 75-jarig bestaan van het Visser 't Hooft Lyceum, debuteerde Al Dente voor leerlingen en reünisten van de school in het toen nog niet geheel voltooide theater De Ware Liefde aan de Kagerstraat 1 te Leiden. Zeven keer werd de absurdistische eenakter De Kale Zangeres gespeeld, geschreven door de juist in dat jaar overleden Frans-Roemeense auteur Eugène Ionesco.

De Kale Zangeres was een experiment: Al Dente wilde nagaan of het absurdisme, dat in de jaren vijftig door velen als schokkend werd ervaren, ook in onze tijd nog zeggingskracht heeft. Om te kunnen ontregelen is het stuk weliswaar te gedateerd, maar Ionesco's gevoel voor humor en zijn taalacrobatiek zijn van alle tijden - en daarop richtte Al Dente dan ook zijn focus.

In het toneelbeeld werd gekozen voor de grootst mogelijke functionaliteit: de zes acteurs konden beschikken over vijf keukenstoelen, méér was er niet. De uitkomst van Al Dente's verse blik op Ionesco was positief: de voorstellingen oogstten veel bijval. In januari 1995 volgde een openbare reprise en in november 1996 nam Al Dente met De Kale Zangeres deel aan het CARV Eenakter Festival in Leiden. Ondanks luide bijval van het publiek, kon de festivaljury zich nauwelijks herkennen in het regie- en spelconcept van Al Dente - ook al achtte men bij de groep 'veel potentieel' aanwezig. Het Leidsch Dagblad was beduidend positiever: 'Al Dente benadert De Kale Zangeres fris en vol vuur' noteerde de krant in een bespreking van het CARV-festival. In december 1996 volgden nogmaals drie voorstellingen, in combinatie met De Moeder van Icarus.

Bovenste rij, van links naar rechts: Mandy Kleewein, Erik Basselier, Maartje Schoorl. Onderste rij, van links naar rechts: Anne Marie van der Kwaak, Harm-Jan Bogaard, Brian Fernandes.
Vier acteurs van het allereerste Al Dente-uur tijdens een repetitie: Anne Marie van der Kwaak, Erik Basselier, Maartje Schoorl en Harm-Jan Bogaard.

Spel: Erik Basselier (Brandweercommandant), Harm-Jan Bogaard (Meneer Martin), Brian Fernandes (Meneer Smith), Mandy Kleewein (Mary, het dienstmeisje), Anne Marie van der Kwaak (Mevrouw Martin), Maartje Schoorl (Mevrouw Smith). Toneelbeeld: Rob Linstra. Kostumering: Margreet Roorda. Techniek: Ben Albers. Regie: Jos Nijhof. Speeldata: 15 en 21 januari 1995. Locatie: theater De Ware Liefde, Leiden; 9 november 1996 (tijdens CARV). Locatie: Imperiumtheater, Leiden; 13, 20 en 21 december 1996 (tweeluik met De Moeder van Icarus). Locatie: theater De Ware Liefde, Leiden.