Jozef in Dothan 1995

"Al Dente slaagt in opzet"

In december 1995 speelde Al Dente een moderne bewerking van Vondels klassieke treurspel Jozef in Dothan: overdag drie besloten voorstellingen voor bovenbouwleerlingen van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden en daarnaast drie volledig uitverkochte openbare voorstellingen.

Speciaal voor deze voorstelling was De Ware Liefde omgevormd tot een ruimte die op wel zeer bijzondere wijze 'een zeker lantschap in Kanaan' beoogde te verbeelden: de technici van Al Dente hadden bij wijze van bodembedekking bij de firma Rumal in Weert twee volle pallets met gemalen autobanden besteld... De optredens vonden plaats in een tijd waarin de discussie over de speelbaarheid van klassiek Nederlandstalig repertoire hoog oplaaide.

Het Leidsch Dagblad was aanwezig bij de prémière van Al Dente's interpretatie van Jozef in Dothan en schreef: 'Al Dente verdient lof voor zijn moed om juist dit stuk te spelen...' en concludeerde aan het eind: 'Al Dente is geslaagd in zijn opzet: een oudtestamentisch verhaal in al zijn gruwelijkheid eigentijds aanschouwelijk maken...' Overigens, het leek of Al Dente met deze voorstelling de toon had gezet voor een ware Vondel-revival: later in hetzelfde theaterseizoen gingen in het professionele circuit maar liefst drie versies van Jozef in Dothan in première.

Bovenste rij, van links naar rechts: Mandy Kleewein, Erik Basselier, Maartje Schoorl. Onderste rij, van links naar rechts: Anne Marie van der Kwaak, Harm-Jan Bogaard, Brian Fernandes.

Spel: Erik Basselier (Ruben), Harm-Jan Bogaard (Juda), Brian Fernandes (Jozef), Mandy Kleewein (Simeon), Anne Marie van der Kwaak (Vrachtmeester), Maartje Schoorl (Levi). Toneelbeeld: Rob Linstra. Kostumering: Margreet Roorda. Techniek: Ben Albers m.m.v. Joost van Bruchem. Bewerking en regie: Jos Nijhof. Speeldata: 21, 22 en 23 december 1995. Locatie: theater De Ware Liefde, Leiden.